Säker och god service

Kvalitet. Vi strävar efter att leverera toppkvalitet till rätt pris, varje gång vi utför ett arbete. Därför sätter vi fokus på vår kundkontakt, och vägledning till lösning av projekter.

Miljö. Vi går mycket upp i att vi gör det bästa för vår miljö. Därför använder vi enbart motorsågar med den nyaste motorteknologin. Det förorenar miljön mycket mindre. Vi kör enbart med miljö bensin, och använder bio-kedjeolja som är biologiskt nerbrytbar. Så skadas inte jorden om det spills.

Dansk Træplejeforening. Vi är medlem av Dansk Træplejeforening, vars ändamål är att sprida kunskap till korrekt trädvård. Föreningen är också medlem av International Society af Arboriculture, samt Europeisk Trädvårdsförening, som har till uppgift att utbilda och standardisera trädvård i EU.

Copyright 2011, Treeworker.dk
Treeworker.dk|Saltværksvej 11 B|2770 Kastrup| Mobil Tlf.: 30 60 85 52 E-mail.: treeworker@live.dk|Sitemap